Jæger - I krig med eliten “Venstre vil holde udsendelse af elitesoldater hemmelig...” Del dette på facebook! Del denne side på Google+ Download 

Er i experiment mode og mediet kan kun afspilles i Firefox og Google Chrome kompatible browser!

It appears you don't have a PDF plugin for this browser. No biggie... you can Downloadclick here to download the PDF file. 


Venstre vil holde udsendelse af elitesoldater hemmelig...
Forsvarsministeren skal være den eneste politiker,
der kender til, når specialstyrker bliver sendt ud i
verden, mener Venstre. Politikeres sladder øger
usikkerheden for soldaterne. DF enig, S afviser.

Mette Østergaard, Matias Seidelin OG Lars Halskov
-------------------------------------------------
Politikerne spiller hasard med soldaternes sikkerhed i
Afghanistan, når de lækker fortrolige oplysninger
om specialstyrkernes missioner.
Det mener Venstre, der er klar til at stoppe
Forsvarsministeriets orienteringer til politikerne,
hvis der fortsat sker læk fra Udenrigspolitisk Nævn.
»Vi kan konstatere, at politikerne ikke kan holde tæt.
Det er uholdbart og øger usikkerheden for vores soldater.
Hvis det sker igen, må vi erkende, at vi i stedet må
have et mandat, som siger, at jægersoldaterne kan sendes
ud alene efter ministerens skøn«, siger Venstres
udenrigsordfører, Søren Pind. Venstre lægger dermed op
til at bryde med en historisk tradition om, at
politikerne bliver underrettet om specialstyrkernes
hemmelige missioner, inden de bliver sendt ud.
Søren Pind har underrettet blandt andet forsvarsminister
Søren Gade (V) om forslaget. Og herfra skulle der også
være opbakning til modellen. Oplysninger om
specialstyrkerne er flere gange blevet lækket til
offentligheden, selv om medlemmerne af Udenrigspolitisk
Nævn har tavshedspligt. Det skete senest i sommer,
da det blev besluttet at sende specialstyrker til
Afghanistan i forbindelse med det afghanske valg.
Nu er debatten om offentlighedens krav på oplysninger
kontra soldaternes sikkerhed blusset op igen i forbindelse
med tidligere jægersoldat Thomas Rathsacks bog
’Jæger – i krig med eliten’. Dansk Folkeparti er enig i,
at reglerne bør ændres. Tavshedspligten bliver ikke
taget alvorligt nok, mener udenrigsordfører Søren Espersen.
»Vi har ikke lært at være i krig i farlige områder,
og derfor bliver det ikke taget alvorligt nok.
Det kan vi ikke leve med længere «, siger han.
I dag kan forsvarsminister Søren Gade sende op til
40 soldater fra jægerkorpset eller frømandskorpset ud i
en kortere periode uden at orientere Folketinget om det,
hvis der opstår et akut behov.
“Hvis vi skal tage ansvar for en krig, så vil vi også
gerne vide, hvad der foregår Mogens Lykketoft (S),
næstformand i Udenrigspolitisk Nævn”
Men Udenrigspolitisk Nævn skal orienteres om planlagte
missioner, og det er det, Venstre vil have ændret.
Men både Socialdemokraterne og de radikale, der er med
i forligskredsen om udsendelsen af soldater i Afghanistan,
er oprørt over forslaget.
»Det er et fuldstændig umuligt synspunkt,
at aftalepartnere og nævnet ikke
skulle underrettes. Hvis vi skal tage ansvar
for en krig, så vil vi også gerne vide,
hvad der foregår«, siger næstformand i
Udenrigspolitisk Nævn Mogens Lykketoft
(S). Også tidligere udenrigsminister Niels
Helveg Petersen (R) er imod.»Søren Pind
kender grundloven i både ånd og bogstav
og ved, at hvis man skal lave missioner af
større rækkevidde, så skal Folketinget orienteres.
Ellers bryder man grundlovens
paragraf 19. Den kan man ikke bare suspendere
i en ny lov, siger Niels Helveg Petersen.
Professor i forvaltningsret på Københavns
Universitet Carsten Henrichsen
kalder da også modellen »meget vidtgående
« og tilføjer, at en lov, som i videre udstrækning
bemyndiger regeringen til
selv at afgøre, om den vil orientere Udenrigspolitisk
Nævn om militære operationer
i udlandet, »utvivlsomt vil være
grundlovsstridig«.
»Men hvis regeringen imidlertid skønner,
at en mission konkret ikke har større
udenrigspolitisk rækkevidde, er den ikke
forpligtet til at orientere nævnet. Det
fremgår af grundloven. Men nævnet kan
eventuelt fastlægge nærmere kriterier for
denne vurdering, som regeringen i så fald
vil være bundet af«, tilføjer han.
Forslaget fra Venstre kommer på et
tidspunkt, hvor Forsvarskommandoen
forsøger at stoppe bogen ’Jæger – i krig
med eliten’. Den tidligere leder af jægerkorpset
Poul Dahl mener ikke, at bogen
udgør en risiko for Danmarks sikkerhed.
Han skriver i et debatindlæg i Politiken:
»Måske er det i virkeligheden os almindelige
danskere og de politikere, der
upassende kunne komme i tanke om at
blande sig i forsvarets affærer, der ikke
må vide, hvad der foregår«.
Men presseofficer Henrik Mortensen
fra Forsvarskommandoen afviser kritikken.
Han mener, at forsvaret har »gjort et
stort arbejde for at fortælle så meget som
muligt om forsvarets virke uden for Danmarks grænser«.
Militæret kritiseres for mørklægning

Hent dette her dokument og læs det hele!

 Tilbage