Eva Smith: Der var engang en retsstat - FILMEN bliver til... Del dette på facebook! Del denne side på Google+ Afspil den på YouTube! Download 

Eva Smith: Der var engang en retsstat - FILMEN bliver til...
Er i experiment mode og mediet kan kun afspilles i Firefox og Google Chrome kompatible browser!

Eva Smith: Der var engang en retsstat 05. juni 2011 kl. 21:50 på DR2 Fru
Justitia har mistet fodfestet i vores samfund efter, at retssikkerheden er
skredet ved en række indgreb de seneste ti år. Rockerloven og Terrorloven
er to af de love, som i den bedste mening, fjerner et fundamentalt
begreber som lighed for loven. Og Lømmelpakkens fængslinger af hundredevis
af uskyldige demonstranter taler deres tydelige sprog om, at retsstaten er
ved at være fortid.
http://www.dr.dk/DR2/D/Der_er_noget_galt_i_Danmark/De_6_film/smith.htm?play=default&sms_ss=facebook&at_xt=4de8ac8b5fd1aca4%2C0
http://www.dr.dk/tv#/der-er-noget-galt-i-danmark/10468 Eva Smith
http://da.wikipedia.org/wiki/Eva_Smith PET - Den nye anti-terrorpakke: Den
10. juni 2006 trådte en lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og
forskellige andre love i kraft, som indeholder nye tiltag mod terrorisme.
http://www.pet.dk/Arbejdsomraader/Lovgrundlaget/Terrorpakken.aspx
Foreningen Oprør dømt for støtte til terror - Oprørs talsmand Patrick Mac
Manus blev mandag idømt et halvt års betinget fængsel for at samle ind til
væbnede venstrefløjs-grupper. En enkelt dommer ønskede frifindelse.
http://www.modkraft.dk/nyheder/article/foreningen-opror-domt-for-stotte
Horserød Stutthof Foreningen - Pressemeddelelse Kort kommentar fra
Horserød Stutthof Foreningen til justitsministerens beslutning om at rejse
tiltale for økonomisk støtte til terrororganisationer: Hvad anklagen mod
Horserød Stutthof Foreningen -- og undertegnede som formand for foreningen
-- angår, er vi uskyldige i anklagerne om støtte til terrororganisationer
-- vi har ikke støttet terrororganisationer og vil aldrig gøre det! Vi har
støttet frihedsbevægelser og modstandsorganisationer og -- med et yderst
beskedent beløb støttet den humanitære indsats i Gaza efter det israelske
angreb i 2008 og 2009.
http://www.horserød-stutthofforeningen.dk/index.php?id=39­7&lang=dk
Rockerloven er en glidebane - http://www.information.dk/13157
Justitsminister Lene Espersen fremlagde den 23. april 2003 et nyt
lovforslag - L218 - om begrænsning i individers og selskabers
retssikkerhed og særligt rettet mod den organiserede kriminalitet i
Danmark, især rockergrupperne. http://www.1984.dk/rockerloven/
Hovedpunkterne i rockerloven - De vigtigste ændringerne ved vedtagelse af
Rockerloven - brug af civile agenter / provokatører, begrænsning af
forsvarer og tiltaltes aktindsigt, brug af anonyme meddelere,
hemmeligholdelse af identiteten på en politi-tjenestemand, Udvidet adgang
til konfiskation, udvidet mulighed for telefonaflytning og
internetaflytning mm.

 Tilbage