TV2 Østjylland - De sidste vidner Del dette på facebook! Del denne side på Google+ Afspil den på YouTube! Download 

TV2 Østjylland - De sidste vidner
Er i experiment mode og mediet kan kun afspilles i Firefox og Google Chrome kompatible browser!

http://www.desidstevidner.dk/ De sidste vidner fra TV2 Østjylland. Den
22. august 1941 gjorde adskillige danske politikere og danske embedsmænd
sig skyldige i højforræderi da de ulovligt vedtog den grundlovsstridige
Lov Nr. 349 om Forbud mod kommunistiske Foreninger og mod kommunistisk
Virksomhed med tilbagevirkende kraft. Højesteret godkendte loven og gjorde
sig derved medskyldig i højforræderi og forfatningsbrud. For inden var
flere danske navngivne kommunister heriblandt flere rigdsdagsmedlemmer som
ellers var beskyttet af parlamentarisk immunitet blevet arresteret af det
danske politi og havde derved ingen mulighed for at protestere i
Rigsdagen. Justitsminister Forrædersvin Eigil Thune Jacobsen,
højesteretspræsidenten samt de øvrige medlemmer af Rigsdagen som ikke
protesterede (hvad ingen af dem gjorde!) er dermed skyldige i
højforræderi, grundlovsbrud samt medvirken til mord og ulovlig
frihedsberøvelse, herunder tortur af komplet uskyldige civile borgere.
Ingen af de skyldige er blevet dømt for deres forbrydelser, ikke
retsforfulgt end ikke anklaget, sigtet eller påtalt. Alle er gået fri fra
enhver strafferetslig proces. Den 22. august 1941 må derfor anses som
den rent praktiske dødsdag for Den danske Grundlov, som vi må antage ikke
er nogen gældende lov. I hvert fald ikke hvis det er de rigtige man
forbryder sig den imod. Hvis vi kommunister i dag indfangede
justitsministeren, højesteretspræsidenten samt flere navngivne
folketingsmedlemmer, indespærrede dem ulovligt, torturerede dem og
herefter henrettede dem, så garanterer jeg at det ville få et retsligt
efterspil til deres fordel. Der ville Grundloven og andre love pludselig
træde i kraft med deres bedste dømmende virkning og straffe os der efter -
hvad der åbenbart ikke gjorde sig gældende for de forrædere som forbrudte
sig imod vor gamle kammerater i 1941. De døde af ære, de døde som
mænd, Ære være deres minde, de vil aldrig blive glemt! © 2011
OTUZNIAK V. P.

 Tilbage